Proiect de hotărâre nr. 47/2022 privind aprobarea cesionării contractului de concesiune nr. 37/2503/01.07.1993, având ca obiect preluarea în concesiune a terenului înscris în CF nr. 60143 Haţeg, nr. cadastral 60143, provenit din conversia pe hârtie a CF nr. 2336/B Haţeg, nr. top 239/a/1/3/3/13, în suprafaţă de 20 m², ca urmare a vânzării constructiei edificată pe acest teren