Proiect de hotărâre nr. 49/2022 privind aprobarea prelungirii, prin act adiţional, cu 5 ani, a duratei contractului de concesiune nr. 2/2775/2007, încheiat între Oraşul Haţeg şi domnul Pelin Gheorghe Ilie