Proiect de hotărâre nr. 49/2023 privind aprobarea devizului general, actulizat, precum și a noilor valori bugetare ale proiectului „ Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale la Colegiul Naţional I. C. Brătianu Haţeg, prin construcţia unui corp nou de clădire pentru învăţământul licealfiliera tehnologică”