Proiect de hotărâre nr. 52/2022 privind aprobarea reorganizării activităţii aparatului de specialitate al primarului Oraşului Haţeg, a instituţiilor publice locale şi a serviciilor publice, fără personalitate juridică, subordonate Consiliului local al oraşului Haţeg