Proiect de hotărâre nr. 53/2024 privind aprobarea fondului de locuințe sociale de la nivelul unității adminitrivteritoriale, actualizat, rezultat din reabilitarea unor construcții existente