Proiect de hotărâre nr. 55/2023 privind aprobarea devizului general, a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici, actualizați, la faza studiu fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, pentru obiectivul de investiţii „Modernizare străzi în oraşul Haţeg, județul Hunedoara”