Proiect de hotărâre nr. 59/2023 privind aprobarea schimbării destinaţiei imobilului, înscris în CF nr. 63079 Haţeg, nr. cadastral 63079, unde a funcţionat Şcoala Generală Silvasu de Sus, oraş Haţeg, judeţul Hunedoara, din spatiu de învaţământ, în spatiu destinat funcţionării unei săli de ceremonii funerare