Proiect de hotarare nr. 63/2021 privind aprobarea execuţiei bugetare a bugetului local, a bugetului creditelor interne şi bugetului de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral sau parţial din venituri proprii, ale oraşului Haţeg, pentru trimestrul I al anului 2021