Proiect de hotărâre nr. 64/2023 privind aprobarea încheierii actului adițional nr. 1 la contractul de delegare nr. 14/28 din 11.01.2023 având ca obiect prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg, județul Hunedoara, precum și acordarea unor mandate speciale