Proiect de hotarare nr. 66/2021 privind aprobarea vânzării locuinţei construită din fondurile statului, în suprafaţă utilă de 17,04 m², înscrisă în CF nr. 60050-C1-U78 Haţeg, nr. top 261/2/b/5/43, situată în oraşul Haţeg, str. Aleea Centralei, nr.1, bl. C1, ap. 43, judeţul Hunedoara, către titularul contractului de închiriere în persoana doamnei Ilioni Monica Angela