Proiect de hotărâre nr. 66/2022 privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al orașului Hațeg, a terenului situat în Hațeg, str. Victor Babeș, nr.38, înscris în CF nr. 69506 Hațeg, nr. cadastral 69506, în suprafață de 3.000 m², în scopul realizării unui proiect de investiții