Proiect de hotărâre nr. 69/2023 privind aprobarea trecerii unui teren intravilan, în suprafață de 1190 m², înscris în CF nr. 64668 Hațeg, nr. topo 2310-2313/1, aflat în administrarea primăriei orașului Hațeg, din proprietatea statului în proprietatea privată a unității administrativ-teritoriale orașul Hațeg