Proiect de hotărâre nr. 70/2022 pentru revocarea hotărârii nr. 47/2022 privind analiza modului în care sunt îndeplinite sarcinile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale pe linia pregătirii economiei şi teritoriului pentru apărare şi stabilirea măsurilor ce se impun