Proiect de hotarare nr. 71/2021 privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de credit de investiţii pentru proiecte finanţate din fonduri europene pentru administraţii publice locale nr. RQ18125291972579 din 21.12.2018, încheiat între CEC Bank SA şi oraşul Haţeg