Proiect de hotărâre nr. 72/2023 privind aprobarea încheierii actelor aditionale nr. 12/2023 si nr. 13/2023 de modificare si completare a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare al localitatilor în aria de operare a S.C. Apa Prod S.A. Deva, a modificării Regulamentului serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare precum și aprobarea acordării unui mandat special