Proiect de hotarare nr. 74/2021 privind aprobarea instituirii taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici și non-casnici beneficiari ai serviciului de salubrizare care nu au încheiat contract de salubrizare și aprobarea Regulamentului de instituire, stabilire, aplicare, încasare şi administrare a taxei speciale de salubrizare în oraşul Haţeg, judeţul Hunedoara