Proiect de hotarare nr. 86/2021 privind aprobarea propunerii de schimbare a destinaţiei imobilului, înscris în CF nr. 68498 Haţeg, nr. cadastral 1207, provenit din conversia pe hârtie a CF nr. 639 N Haţeg, situat pe str. I.L.Caragiale, din construcţie industrială şi edilitară în locuinţă