Proiect de hotărâre nr. 87/2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului orașului Hațeg în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,, Sistemul integrat de gestionare a deșeurilor județul Hunedoara” să aprobe modificarea procedurii pentru facturarea utilizatorilor și a modului de facturare a cantităților transportate la Centrul de Manangement Integrat al Deșeurilor Bârcea Mare