Proiect de hotărâre nr. 87/2023 privind aprobarea trecerii unui teren intravilan, în suprafață de 160 m², din terenul înscris în CF nr. 1688 Hațeg, nr. topo 819/1/a, aflat în administrarea primăriei orașului Hațeg, din proprietatea statului în proprietatea privată a unității administrativteritoriale orașul Hațeg