Proiect de hotarare nr. 89/2021 privind aprobarea transmiterii, în favoarea Enel Distribuţie Banat SA, a dreptului de proprietate, asupra capacităţilor energetice, aferente cotei de participare echivalentă cu investiţia eficientă, din componența obiectivului de investiții ”Extindere rețele electrice de distribuţie de interes public, zona DC 83 – 15 locuinţe, în localitatea Nălaţvad, judeţul Hunedoara”, concomitent cu achitarea, către bugetul local al oraşului Haţeg, a sumei de 104.160,39 lei, inclusiv TVA, prevăzută ca şi contribuţie a Enel Distribuţie Banat SA