Proiect de hotărâre nr. 9/2023 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal inititulat “Construire pensiune și anexe – terasă acoperită, piscinină, amenajare, împrejmuire teren, branșamente utilități, organizare de șantier‘’ în localitatea Silvașu de Jos, beneficiar Davidoni Ariana Paula