Proiect de hotărâre nr. 92/2022 pentru modificarea art. 1 din hotărârea nr. 36/2022 privind aprobarea devizului general, actualizat la faza proiect tehnic, pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea, extinderea şi eficientizarea sistemului de iluminat public în oraşul Haţeg”