Proiect de hotărâre nr. 92/2023 pentru modificarea hotărârii nr. 26/2022 privind participarea Orașului Hațeg la “Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului “Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Orașul Hațeg“