Proiect de hotărâre nr. 97/2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții finanțat prin PNRR, cu titlul “Renovare clădire publică: Școala Ovid Densușianu, str. Piața Unirii, oraș Hațeg“