Registrul refuzului de semnătură

Registrul privind evidenta refuzurilor de a semna

Nr.crt Tipul actului vizat Nr. și data de înregistrare a actului vizat Numărul și data de înregistrare a refuzului Motivare refuz Documente atașate (dacă este cazul)
1
Print Friendly, PDF & Email