Stabilirea resedintei

CONFORM ART. 31 ALIN. 1,2 din O.U.G. 97/2005, cu MODIFICĂRILE si COMPLETĂRILE ULTERIOARE: Menţiunea privind stabilirea resedintei se înscrie la cererea persoanei fizice care locuieşte mai mult de 15 zile la adresa la care are locuinţa secundară (alta decât cea de domiciliu).

Mentiunea de stabilire a resedintei se acorda pentru perioada solicitata, care nu poate fi mai mare de un an, si are valabilitate pe timpul cât persoana locuieste în mod efectiv la adresa declarată ca resedinţă. La expirarea acestui termen, persoana poate solicita înscrierea unei noi menţiuni privind stabilirea resedinţei.

 

DOCUMENTE NECESARE:

  • cerere pentru inscrierea resedintei in cartea de identitate ; – ANEXA 19 (FATA VERSO)
  • actul de identitate al solicitantului;
  • documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie;
  • consimţământul găzduitorului, după caz.

 

Print Friendly, PDF & Email