Legislația de organizare și funcționare a Serviciului de evidența populației

Ordonanţa Guvernului nr. 84/ 2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice  comunitare de evidenţă a persoanelor, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare; Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.97/ 2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr.1.375/ 2006 pentru aprobarea Normelor […]

Contină să citești