ARHITECTUL ȘEF – URBANISM

ARHITECTUL ȘEF ȘI URBANISM

ADRESA:
Strada Piața Unirii nr. 6, cod poștal 335500

HAȚEG, județul Hunedoara
România

Tel: 0254 770273, 0354808120

Compartimente subordonate Serviciului Arhitect Șef

  1. Compartimentul Urbanism și amenajarea teritoriului
  2. Compartimentul Tehnic-investiții
  3. Compartimentul Autoritate de autorizare, transport
  4. Compartimentul dezvoltare

> actualizează lista

Print Friendly, PDF & Email

ANUNȚURI ALE COMPARTIMENTELOR DE URBANISM

INVESTIȚII LOCALE

STRATEGII ȘI PLANURI DE AMENAJARE

Documentaţii de amenajare a teritoriului şi urbanism – PUG, PUZ, PUD – planuri de amenajare și strategii privind dezvoltarea urbană a orașului Hațeg

ACTE NORMATIVE ÎN DOMENIUL URBANISTIC

Documente emise de primăria orașului Hațeg

CUM OBȚINEM CERTIFICATUL DE URBANISM ȘI AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE?

Pasul 1.  cerere tip descarcă aici formularul de cerere (formularul F1) (doc) (33KB)(pdf) (69 KB)

Pasul 2. actele de proprietate (contract de vanzare cumparare extras carte funciara in original)

Pasul 3. documentatia tehnica necesară:
Memoriu explicativ (partea scrisă), un exemplar care va conține:
a) Plan de  incadrare in zona
b) Plan  de situatie vizat  de OCPI Hunedoara, intocmit  de catre  un topograf  autorizat (pe planul de situatie trebuie trecute toate distanțele  de la toti  vecini.
c) Plan  cadastral  de pe  ortofotplan   de la  OCPI .

Prin certificatul de urbanism se vor solicita anumite avize, anexate la cererea  pt. emiterea autorizatiei de construire.

Certificatul de urbanism este o operatiune administrativă  care are rolul de a informa autoritățile locale despre regimul juridic, regimul  tehnic si economic al imobilului  despre a carei situatie este vorba.

Pasul 4. Dovada achitarii taxei pentru emiterea certificatului de urbanism – se stabilește în functie de suprafața terenului.

>>> actualizează lista

AUTORIZĂRI ÎN DOMENIUL COMERȚULUI/ALIMENTAȚIEI PUBLICE

AUTORIZĂRI ȘI CERTIFICATE DE URBANISM

AVIZE PRIVIND RACORDURILE LA REȚELE EDILITARE

Nu există informație de afișat. Vă rugăm folosiți formularul de căutare.

Print Friendly, PDF & Email