ARHITECTUL ȘEF – URBANISM

ARHITECTUL ȘEF ȘI URBANISM

ADRESA:
Strada Piața Unirii nr. 6, cod poștal 335500

HAȚEG, județul Hunedoara
România

Tel: 0254 770273, 0354808120

Compartimente subordonate Serviciului Arhitect Șef

  1. Compartimentul Urbanism și amenajarea teritoriului
  2. Compartimentul Tehnic-investiții
  3. Compartimentul Autoritate de autorizare, transport
  4. Compartimentul dezvoltare

> actualizează lista

Print Friendly, PDF & Email

ANUNȚURI ALE COMPARTIMENTELOR DE URBANISM

INVESTIȚII LOCALE

STRATEGII ȘI PLANURI DE AMENAJARE

Documentaţii de amenajare a teritoriului şi urbanism – PUG, PUZ, PUD – planuri de amenajare și strategii privind dezvoltarea urbană a orașului Hațeg

ACTE NORMATIVE ÎN DOMENIUL URBANISTIC

Documente emise de primăria orașului Hațeg

CUM OBȚINEM CERTIFICATUL DE URBANISM ȘI AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE?

AUTORIZĂRI ÎN DOMENIUL COMERȚULUI/ALIMENTAȚIEI PUBLICE

AUTORIZĂRI ȘI CERTIFICATE DE URBANISM

AVIZE PRIVIND RACORDURILE LA REȚELE EDILITARE

Nu există informație de afișat. Vă rugăm folosiți formularul de căutare.

Print Friendly, PDF & Email