Hotărârea nr. 18/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2022